Mpanandratra Tehina

Ireo hafatra mandritra ny "Mpanandratra Tehina".

JESOA SAFETY ROOM

« Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy ; Andriamanitro, vatolampy ialofako, sy ampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy ». — Salamo 18 : 2 Mazava ny tenin’i Jesoa ry havana : « eto amin’izao tontolo izao no ...

TENENO JESOA HOE: “JE T’AIME, ETERNEL”

Salamo 118. Rehefa halaninina ilay teny, dia tena mitolagaga ianao ny amin'ny hamamin'ilay teny, ny amin'ny halanin'ilay teny, ny amin'ny hahasarobidin'ilay teny. Rehefa jerena ny titre-ny Salamo 18 dia hoe : « Fitantaran'i Davida ny namonjen'Andriamanitra azy ». Izay izany ity Salamo ity. ...

Quand Jésus aime, il aime jusqu’à la fin et son œuvre est parfaite

Hoy ilay Salamo 138 :8 : « Jehovah no hahatanteraka ny amiko; Jehovah ô, mandrakizay ny famindramponao; Aza mahafoy ny asan’ ny tananao ». Aza mahafoy ny asan’ny tananao. Une fois ianao miteny hoe azonao antoka izany fa Andriamanitra no miasa hahatanteraka ny aminao ; ...

« L’Eternel mène tout à bonne fin pour moi »

Salamo 138 :8a : « Jehovah no hahatanteraka ny amiko ». Eto moa dia ilaina ilay mampitovy traduction. Teny mamy, tena mamy ny traduction française-ny Segond, hoe : « L’Eternel mène tout à bonne fin pour moi ». Izy no hahatanteraka ny amiko. Zavatra 2 no tanterahin’Andriamanitra ...

TSY MAINTSY HO AVY NY ANDROM-PAHORIANA

Salamo 138 : 7 : « Na dia handeha eo amin'ny fahoriana aza aho dia hamelona ahy Ianao; Haninjitra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko Ianao Ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana ». Davida, lehilahy araka ny fon’Andriamanitra. Davida, mpanjaka. Nefa izany lehilahy ...

TANDREMO NY FIAVONAVONANA – TANDREMO NY FIHEVERAN-TENA HO ZAVATRA

« Fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra, Ary ny mpiavonavona fantany eny lavitra eny. — Salamo 138 : 6 Mampitandrina antsika ny Tompo ny amin’ny fiavonavonana. Mampitandrina antsika ny Tompo ny amin’ny fiheveran-tena ho zavatra. Ilay ...