Tafika Masina isam-bolana

"Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra" Matio 28:19a