Etude biblique

Ireo fampianarana mandritra ny "Etude Biblique".

1 Sam 7 : 2 – 14 ; Zoma 21 Jona 2024

1. NY BOKY Toko 31 izay mitantara ny zavaniseho tamin'ny taona 1149-1055 BC nosoratana tamin'ny 1055 BC. Samoela = Ilay nohenoin’Andriamanitra. Ato no voalaza voalohany ny teny hoe MESIA (Ilay voahosotra) ao amin'ny 1 Sam 2:10. Vanim-potoanan’ny tetezamita hidirana amin’ny ...

SALAMO 91:1-13 ; Talata 18 Jona 2024

FIARAHA-MANDINIKA SORATRA MASINA NY MOFONAINA VOALAHATRA NY TALATA 18 JONA 2024 SALAMO 91:1-13 NY BOKY Salamo dia tonon-kira ampiarahina amin'ny zavamaneno. Voasoratra araka ny trangan-javatra niseho tamin'ny fiainan'ny Fiangonana na fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Voaangona tamin'ny taonjato faha-3 talohan'i Jesoa Kristy. Misy ...

EFESIANA 4:11-16, Zoma 14 Jona 2024

FIARAHA-MANDINIKA SORATRA MASINA EFESIANA 4:11-16 NY BOKY Taona nanoratana: 63 AD Mpanoratra: Paoly izay tao Efesosy (Asa 18:18-22). Any Torkia, faritanin’i Izmir izy ankehitriny. Tanàna tsy misy mponina firy intsony saingy mahasarika mpizahatany maro. Toerana nanoratana: Roma (tany am-pigadrana) Epistilin’ny ...

"Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesoa. Ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy". Apokalypsy 12 : 17 ...

Fanoharana ny amin’i Jerosalema Vaovao

Apokalypsy 21 :2 : « Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’ Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ ny vadiny ». 1/ Oharina amin’ny tanàna masina i Jerosalema ...