Fahasoavan’ny Tompo ho aminao

Etude Biblique

Ny alarobia @ 17:30

“Mpanandratra Tehina”
Ny alarobia @ 18:45

Cellule de Prière

Fianarana mitoriteny

Ny alatsinainy @ 18:00

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

arrow
arrow

"Ary avy fanintelony Izy, dia nanao taminy hoe: Matoria ary ankehitriny, ka mialà sasatra ianareo. Aoka izay; efa tonga ny ora; indro, ny Zanak'olona hatolotra ao an-tanan'ny mpanota". Marka 14:41  

ATTENDRE QUE LA COLÈRE PASSE

“Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi! Cache-toi pour un petit moment, jusqu’à ce que la colère soit passée.” Esaïe‬ ‭26:20

Reçu de Pasteur Raymond KOFFI

23 Mars 2020 – 12 Avril 2020

ORA FIDIRANA

Mbola tsy misy ny fanompoam-pivavahana Alahady sy ny fotoam-bavaka amin'ny andavanandro.

Mikatona ny Fiangonana.

"Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilia Jesoa nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra; mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara". Marka 1:14-15