Nanatanteraka fanompoam-pivavahana teto amin'ny Fitandremana Isotry Fitiavana ny Sampana Vokovoko Manga ny Alahady 12 Aogositra hariva ho fitondrana am-bavaka ireo zanaky ny Fiangonana izay hiatrika fanadinam-panajakana amin'ity taona ity. Ho fanantanterahana izany dia niara-niasa akaiky tamin'ny Sampana ny Sekoly La ...