Ireo hafatry ny Mpitandrina

HAFATRA MOFONAINA 17 JOLAY 2024 – Lioka 6,17-26

HAFATRA MOFONAINA 17 JOLAY 2024 Lc 6.17-26 Jesoa Kristy mampianatra eo anatrehan'ny sokajin'olona samihafa Mpianatra sy vahoaka maro. Nanopy ny masony tamin'ny mpianatra: mpanara-dia sy mihaino ary miara-miaina. Niteny. Ao amin'ny Mt 5-7: "Nanatona azy ny mpianany." Teny nifantoka manokana tamin'izay niaraka taminy hatraiza hatraiza ity teny ity. Miaraha mandeha amin'ny Tompo Andriamanitrao. 1. Mialà amin'ny lala-masaka Mifanohitra amin'ny mahazatra

Hamaky ... »

Lioka 22:35-36 – Hafatra Mofonaina 15 Jolay 2024

HAFATRA Lioka 22:35-36 Teksta roa: Ao amin'ny bokin'i Lioka, misy fanirahana milaza ny fampiantranoana sy ny misy hohanina (Luc 9:3 sy Luc 10:4). Ny Tompo dia manova ny zavatra satria miova ny zava-misy: Hiditra amin'ny fahafatesana Izy, hiatrika ny mpianany. Tsy Misy Lalam-be Migodana Ny làlana iarahana amin'ny Tompo dia tsy lalana mahitsy fa miolaka: Tsy lalana marina fa miakatra

Hamaky ... »

Salamo 68:7-14 – Mofonaina Alarobia 10 Jolay 2024

HAFATRA Intro: Salamo 68: Fiantsoana ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra amin'ny ady (and. 1-2) ary fiantsoana ny fanjakana rehetra hanaiky ny Herin'Andriamanitra (and. 32-35). Salamo 68:7-14: Manoritra ny nivoahan'ny Zanak'Isiraely avy any Egypta sy ny nitondran'Andriamanitra azy tamin'ny heriny. Andininy faha-9: Miara mandeha amin'ny Tompo Andriamanitrao. 1. Ranonoram-pitahiana Hafatra: Mahafantatra ny ilainao eny am-pandehanana ny Tompo Andriamanitrao. Malala-tanana Andriamanitra, tsy mahihitra fitahiana

Hamaky ... »

Ohabolana 8:34 – Hafatra Mofonaina Alatsinainy 08 Jolay 2024

HAFATRA Ohabolana 8: Andriamanitra Manondro ny Tenany ho Fahendrena Fahendrena (Andriamanitra) mijoro eo amin'ny fihaonan-dalana ka miantso ny olona hihaino azy (Prov 8:1-2). Mofon'aina: Ny fahendrena miantso ny olona hihaino sy hankeo amin'ny vavahadiny ary hiandry eo amin'ny tolam-baravarany. Rehefa mandeha isika dia ireto no tsy maintsy ho ao an-tsaina: Ilay vavahady manao ahoana no ho lalovako, varavaran'aiza no hidirako.

Hamaky ... »

Sal 121.8 ; 24 Jona 2024

Salamo 121,8 Fiarovana mamakivaky ny làlana (Mivoaka na miditra) Ohatra: Zanak'Israely namakivaky ny Tany efitra 40 taona niaraka tami'nny andry afo sy ny andry rahona. Ohatra miiba: Ny fomban'ny fakana fiarovana raha handeha lavitra... Fiarovana mamakivaky ny fotoana (hatramin'izao ka ho mandrakizay) Jehovah: tsy miova sy maharitra. Ny zava-mitranga mety miova fa IZY tsy miova. Ny famantaran'andro no miodina fa

Hamaky ... »

Marka 4:35-41 ; 19 Jona 2024

Marka 4:35-41 1. Fampandinihan-tena: (and. 40) Efa manana finoana ve ianao ka tsy saro-tahotra? Vakio sy diniho ny Hebreo 11 (Ny toko-n'ny finoana). Izay hamantarana fa manana finoana ianao dia: Ianao feno fankatoavana (Abrahama, Genesisy 12 sy 22) Ianao Feno fahatokiana (Davida sy Goliata, I Samoela 17) Ianao feno vavaka (Daniela 6: Daniela sy lavaky ny liona) Ianao feno fanoloran-tena

Hamaky ... »

23 MARS 2020 – 05 AVRIL 2020

ATTENDRE QUE LA COLÈRE PASSE. “Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi! Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée.” ‭‭Esaïe‬ ‭26:20 Reçu de Pasteur Raymond KOFFI

Hamaky ... »

16 MARSA 2020 – 22 MARSA 2020

« Manangàna famantaran-dalana ho anao hianao, manorena tsangam-bato ». Jeremia 31 :21a MITADIAVA IANAO SIGNALISATION HO ANAO – MITADIAVA IANAO POTEAU DE DIRECTION Signalisation sy poteau 4 no omena anao : Ny Baiboly sy ny vavaka : Ataovy vavaka ny tanjonao ho tonga any amin’ny Jerosalema vaovao ary raiso ny Baiboly hanoro anao ny lalana ho amin’izany. Ka hamaly anao Andriamanitra ao anaty vavaka, dia

Hamaky ... »

09 MARSA 2020 – 15 MARSA 2020

IANAO VE MBA MANGATAKA NY HERIN’NY FANAHY MASINA REHEFA MITORITENY ? Asan’ny Apostoly 2 :37a Satria feno ny Fanahy Masina Petera raha nitoriteny, dia nanindrona ny mpihaino ny teniny. Sabatra roa lela ny tenin’Andriamanitra ka miditra any amin’ny lalina indrindra amin’ny tena. (Hebreo 4 :12) Fa sabatry ny Fanahy koa ny tenin’Andriamanitra. (Efesiana 6) Ary raha tsy ampiasain’ny Fanahy ny

Hamaky ... »

02 MARSA 2020 – 08 MARSA 2020

RAHA TSY MIBEBAKA IANAO DIA HO RINGANA. (Lioka 13 :1-5) Mahatsiravina hoy ianao ny tantaran’ilay Galiliana tonga nanao fanatitra tao amin’ny tempoly, dia novonoin’i Pilato, ary ny ràny naharoharon’i Pilato tamin’ny fanatiny. Tena mba malchance hoy ianao izany lehilahy valo ambin’ny folo nianjeran’ny tilikambo tany Siloama izany. Jesoa tsy miteny aminao hoe : ilay Galiliana meloka kokoa, na hoe ireo lehilahy valo

Hamaky ... »