ALAHADY 07 JOLAY 2024 – FANOKANANA / FANDRAISAN-TANANA IREO DIAKONA SY LOHOLONA ANDIANY FINARITRA, MBOLA TSY VOATOKANA / TSY VOARAY TANANA