Tsianjery Alahady 22 Marsa 2020

"Ary ny vava malefaka mahatapa-taolana". Ohabolana 25:15b