ALAHADY 01 OKTOBRA 2023 – ALAHADIN’NY MPITANDRINA – FIARAHA-MIALA HETAHETA